MERIDIAANTHERAPIE
M 06 20 49 15 87
anna@annalogos.nlbehandeling, praktisch, behandelfrequentie


Hoe werkt meridiaantherapie?

De vragenlijst die u voorafgaand aan de eerste behandeling is toegezonden dient om u en mij een beeld te geven van de achtergrond waartegen de zorgvraag is ontstaan. Na een kort vraaggesprek begint het lichamelijk onderzoek.

Door de mate van plooien en verschuiven van de huid en onderhuid te tasten in de diverse bindweefselzones en corresponderende orgaanpunten op de rug is met grote precisie vast te stellen welke verstoring op welke plaats in de energiehuishouding aanwezig is en welke organen en meridianen daarbij betrokken zijn. Terwijl verschillende meridiaanpunten worden getest geeft het lichaam aan of en hoe een spanningsevenwicht te bereiken is. Er ontstaat een individueel beeld van de aandoening. De tastresultaten zijn in alle gevallen doorslaggevend voor de behandelkeuze. Het hele lichaam is betrokken bij de behandeling. Dat voorkomt verplaatsing van de klacht. Bijvoorbeeld: Bij knieklachten onderzoeken we hoe het komt dat het lichaam niet in staat is zelf de knie te herstellen. De aanpak is dus van groot naar klein, van het geheel naar het lokale. Soms kan ook een lokale prikkel het goede zetje geven om het geheel op orde te brengen.Praktisch

Na de definitieve plaatsing worden de kleuren vastgezet met een - op allergieën getest - pleistertje. Het verdient aanbeveling op de dag van de behandeling geen lotions of cremes te gebruiken.


Hoe lang en hoe vaak is behandeling nodig?

Zodra het lichaam de evenwichtige ordening zelf kan handhaven, en ook na verstoringen herstel plaatsvindt, is de behandeling voltooid. Te rekenen is op een behandelduur van minimaal vier tot zes weken. Het aantal behandelingen varieert van twee keer per week tot een keer per maand. Een gemiddeld aantal bij niet-chronische aandoeningen ligt rond de zes tot acht behandelingen. Soms is, om het lichaam langere tijd te ondersteunen bij het zelf herstellend vermogen, met langere tussenpozen een ‘onderhoudsbehandeling’ nodig.


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2018, July 2
All text & images © 2018 Anna Logos